Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce?

Jsme společnost Pivovar Čížová s.r.o., IČO 01909878 se sídlem Čížová 152, 398 31 Čížová zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C 26639, která provozuje webovou stránku www.pivovarcizova.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

 

Kontaktní údaje

Pokud se nás budete chtít v průběhu zpracování dat či uplatnění vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420731514560 nebo na e-mail: info@pivovarcizova.cz

 

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDP, a tedy že:

 • Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či udělení souhlasu,

 • Plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 • Umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

 

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy – Vaše osobní údaje v rozsahu (vyplnění formuláře): email, jméno, telefon, adresa, název firmy.

       Uchováváme nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu / odmítnutí zpracování dle článku 21 GDPR.​

 • Marketingové aktivity – rozvoj a podpora vlastních obchodních činností správce v rámci přímého marketingu. Uchováváme nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu / odmítnutí zpracování dle článku 21 GDPR.

 • Uchovávání komunikace – záznamy o komunikace mezi společnosti a subjektem údajů jsou uloženy a chráněny způsobem, který zajišťuje, že nejsou dostupné neoprávněným osobám.
  Uchováváme nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu / odmítnutí zpracování dle článku 21 GDPR.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro nezbytně nutnou dobu a ponecháváme si je po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Cookies

Pro usnadnění používání našich webových stránek používáme soubory cookies, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies používáme k tomu, abychom mohli lépe porozumět tomu, jakým způsobem jsou naše stránky používány a aby je bylo možné optimalizovat. Soubory cookies nám mohou např. říci, jestli jste naše stránky už v minulosti navštívili nebo jestli jste novým návštěvníkem.

Souhlas s používáním cookies

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujích platfromem:

Facebook

Google Analytics

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást vysoké nároky.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás pomocí e-mailu: info@pivovarcizova.cz

 • Právo na získání opisu osobních údajů

 • Právo na opravu osobních údajů

 • Právo na výmaz osobních údajů

 • Právo omezit zpracování vašich osobních údajů

 • Právo odvolat souhlas

 • Právo převést osobní údaje

 • Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 21